فیلم جلسه 11 - استوكيومتری و زندگی

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

[جلسه یازدهم - استوکیومتری و زندگی] مطابق صفحات 34 تا 38 کتاب درسی

آخرين جلسه ي استوكيومتري

 

جلسات دیگر