فیلم جلسه 26 - درس هشتم: پایه های استوار، قسمت سوم

  • مدرس : مهدی تفتی
  •  
  • نام دوره : دین و زندگی کلاس کنکور(1) (94-1393) مهدی تفتی
  •  
توضیح این جلسه

تدریس:

جبران حق الناس های معنوی، امکنا جبران های فرصت های از دست رفته،  پیام آیه صفحه 91 کتاب درسی، رفع اشکال از آزمون

جلسات دیگر