فیلم جلسه 16 - تعیین گرمای واکنش های شیمیایی

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

فیلم حل مثال برای سومی ها  ( به دانش آموزان کنکوری توصیه می شود این فیلم را تماشا نمایند )

جلسات دیگر