فیلم جلسه 17 - تدریس آنتروپی و تعیین جهت پیشرفت واکنش های شیمیایی

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

تدریس مبحث آنتروپی و تعیین جهت پیشرفت واکنش های شیمیایی

مطابق صفحات 64 تا 72 کتاب

جلسات دیگر