فیلم جلسه 14 - آنتروپی و تعیین جهت پیشرفت واکنش های شیمیایی- کنکور

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

حل نمونه سؤالات کنکوری از مبحث آنتروپی و تعیین جهت پیشرفت واکنش های شیمیایی.

جلسات دیگر