فیلم جلسه 24 - انواع غلظت- غلظت مولال (کنکور)

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

انواع غلظت- غلظت مولال- حل تست ویژه ی کنکوری ها

جلسات دیگر