فیلم جلسه 19 - انحلال خود به خودي مواد - قسمت 1

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

چرا محلول ها بوجود می آیند؟ (عوامل موثر در انحلال خودبه خودی مواد)

 تشابه نیروهای بین مولکولی

مطابق صفحات 78 تا 86 کتاب درسی

جلسات دیگر