فیلم جلسه 19 - انحلال خود به خودي مواد - قسمت ٢

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

انحلال خود به خودي مواد : آنتالپي، آنتروپي، آنترپي

جلسات دیگر