فیلم جلسه 26 - پاک کننده های صابونی و غیرصابونی

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

پاک کننده های صابونی و غیرصابونی

مطابق صفحات 102 تا 104 کتاب درسی

جلسات دیگر