فیلم جلسه 52 - فصل 6 سال دوم دبیرستان

  • مدرس : محمد پازوکی
  •  
  • نام دوره : زیست شناسی کلاس کنکور(2) (94-1393) محمد پازوکی
  •  
توضیح این جلسه

فصل 6 زیست شناسی سال دوم دبیرستان ( گردش مواد )

مدت : 1 ساعت و 55 دقیقه

در مقدمه ی این فصل کتاب راجع به جانورانی گفته که دستگاه گردش خون ندارند، اما دستگاه گردش مواد دارند، البته یک پاراگراف راجع به برگشت خون به سیاهرگ و جمع نشدن خون در پا ....... فیلم را تماشا نمایید ....

گردش مواد در هیدر ( کیسه تنان )

 

جلسات دیگر