فیلم جلسه 27 - استوکیومتری (روش تستی، کنکور) - استوکیومتری واکنش - قسمت 1

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

استوکیومتری واکنش (کنکور)

جلسات دیگر