فیلم جلسه 27 - استوکیومتری- محدودکننده و اضافی (کنکور)

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

استوکیومتری- محدودکننده و اضافی(کنکور)

جلسات دیگر