فیلم جلسه 22 - حل مثال از انواع محلول ها

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

حل نمونه مسائل از انواع محلول ها مخصوص کنکور و امتحان نهایی

جلسات دیگر