فیلم جلسه 21 - حل مثال از انحلال پذیری گازها در آب

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه
به زودی ...

جلسات دیگر