فیلم جلسه 14 - انرژی درونی و قانون اول ترمودینامیک

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

مطابق صفحات 46 تا 53 کتاب درسی

جلسات دیگر