فیلم جلسه 23 - خواص کولیگاتیو محلول ها

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

مطابق صفحات 94 تا 97 کتاب درسی

جلسات دیگر