فیلم جلسه 1 - جلسه ی نخست

تدریس:

بردارها
معرفی فصل های کتاب (فضای سه بعدی و بردارها-خط و صفحه-مقاطع مخروطی-ماتریس و دترمینان-دستگاه معادلا خطی)
بودجه بندی کنکور8تست (فصل اول و آخر1 تست و بقیه فصل ها تقریبا 2 تست)
یادآوری فضای 2بعدی
معرفی فضای 3بعدی
تقسیم بندی ناحیه ها
دستگاه مختصات راستگرد
صفحه های معروف (XY-XZ-YZ)
تصویرنقطه روی صفحه و محورهای معروف
قرینه نقطه نسبت به صفحه و محورهای معروف
قرینه نقطه نسب به نقطه دلخواه
محل برخورد میانه ها
شرط لازم و کافی متوازی الاضلاع بودن
طول پاره خط
اندازه پاره خط
نامساوی مثلثی
فاصله نقطه از صفحه و محورهای معروف
قضیه کسینوس ها
حل مثال 3و 4و5
تکالیف:حل مثال ها تا آخر مثال18

  • رضا شامیزاده
  •  
  • تحلیلی کلاس کنکور(1) (95-1394) رضا شامیزاده
  •  
لینک های دانلود

پیشنهاد می کنیم برای دانلود، از نرم افزار Internet Download Manager در ویندوز و یا ADM در اندروید و یا wget در لینوکس استفاده بفرمایید.

جهت دانلود روی یکی از دکمه های زیر کلیک کنید:

جلسات دیگر تحلیلی کلاس کنکور(1) (95-1394) رضا شامیزاده

جزوات این درس