فیلم جلسه 15 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

تدریس:

اوضاع نسبی دو خط در فضا

متنافر: در یک صفحه قرار می گیرد

متقاطع و موازی: در یک صفحه قرار می گیرند

و حل مثال

تدریس فاصله (نقطه از خط و دوخط)

و حل مثال

  • رضا شامیزاده
  •  
  • تحلیلی کلاس کنکور(1) (95-1394) رضا شامیزاده
  •  
لینک های دانلود

پیشنهاد می کنیم برای دانلود، از نرم افزار Internet Download Manager در ویندوز و یا ADM در اندروید و یا wget در لینوکس استفاده بفرمایید.

جهت دانلود روی یکی از دکمه های زیر کلیک کنید:

جلسات دیگر تحلیلی کلاس کنکور(1) (95-1394) رضا شامیزاده

جزوات این درس