فیلم جلسه 20 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

تدریس:

وضع نسبی بدو صفحه، فصل مشترک دو صفحه متقاطع، شرط متقاطع بودن، شرط عمود بوودن دو صفحه، فاصله نقطه از صفحه، فاصله دو صفحه موازی

حل تست های:

60، 61، 62، 63، 64، 76، 77

  • رضا شامیزاده
  •  
  • تحلیلی کلاس کنکور(1) (95-1394) رضا شامیزاده
  •  
لینک های دانلود

پیشنهاد می کنیم برای دانلود، از نرم افزار Internet Download Manager در ویندوز و یا ADM در اندروید و یا wget در لینوکس استفاده بفرمایید.

جهت دانلود روی یکی از دکمه های زیر کلیک کنید:

جلسات دیگر تحلیلی کلاس کنکور(1) (95-1394) رضا شامیزاده

جزوات این درس