فیلم جلسه 39 - فصل اول پیش: سینتیک

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی کلاس کنکور(2) (95-1394) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

فصل اول پیش: سینتیک 

شروع شیمی سال چهارم دبیرستان (پیش دانشگاهی) 

صفحات 13 تا 22 جزوه 

جلسات دیگر

جزوات این درس