فیلم جلسه 47 - ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی کلاس کنکور(2) (95-1394) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک 

برگزاری آزمون سینتیک در کلاس و حل سوالات آن توسط دبیر 

جلسات دیگر

جزوات این درس