فیلم جلسه 24 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

تدریس:

معادله درجه اول، وضعیت خط و صفحه، زاویه بین خط وصفحه، تصویر قرینه نقطه نسبت به صفحه، وضعیت یک صفحه و دو نقطه، مکان های متساوی الفاصله

حل مثال های:

72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80، 81

  • رضا شامیزاده
  •  
  • تحلیلی کلاس کنکور(1) (95-1394) رضا شامیزاده
  •  
لینک های دانلود

پیشنهاد می کنیم برای دانلود، از نرم افزار Internet Download Manager در ویندوز و یا ADM در اندروید و یا wget در لینوکس استفاده بفرمایید.

جهت دانلود روی یکی از دکمه های زیر کلیک کنید:

جلسات دیگر تحلیلی کلاس کنکور(1) (95-1394) رضا شامیزاده

جزوات این درس