فیلم جلسه 16 - فصل سوم پیش: لگاریتم و کاربرد لگاریتم (

تدریس:

شدت ریشتر، انرژی آزاد شده، سطح صوت، شدت صوت

حل تست های:

569 صفحه 175، 570 صفحه 175، 571 صفحه 176، 572 صفحه 176، 573 صفحه 176، 574 صفخه 176، 576 صفحه 177، 578 صفحه 177، 580 صفحه 178

 فصل بیست و سوم کتاب بیست)

  • خسرو محمد زاده
  •  
  • ریاضی انسانی انسانی کنکور(اول تا چهارم دبیرستان) (95-1394) خسرو محمد زاده
  •  
لینک های دانلود

پیشنهاد می کنیم برای دانلود، از نرم افزار Internet Download Manager در ویندوز و یا ADM در اندروید و یا wget در لینوکس استفاده بفرمایید.

جهت دانلود روی یکی از دکمه های زیر کلیک کنید:

جلسات دیگر ریاضی انسانی انسانی کنکور(اول تا چهارم دبیرستان) (95-1394) خسرو محمد زاده