فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: ماتریس و دترمینال

تدریس:

سطر و ستون، مرتبه ی ماتریس، ماتریس مربعی، اعمال ماتریس (جمع دو ماتریس، تفریق ماتریس، ضرب عدذ ماتریس، ضرب دو ماتریس، ترنهاده ماتریس، ماتریس وارون) عضو خننثی ضرب، همانی، یکه، متقارن و پادتقارن

  • رضا شامیزاده
  •  
  • تحلیلی کلاس کنکور(1) (95-1394) رضا شامیزاده
  •  
لینک های دانلود

پیشنهاد می کنیم برای دانلود، از نرم افزار Internet Download Manager در ویندوز و یا ADM در اندروید و یا wget در لینوکس استفاده بفرمایید.

جهت دانلود روی یکی از دکمه های زیر کلیک کنید:

جلسات دیگر تحلیلی کلاس کنکور(1) (95-1394) رضا شامیزاده

جزوات این درس