فیلم جلسه 56 - فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی قسمت چهارم

  • مدرس : رضا شامیزاده
  •  
  • نام دوره : تحلیلی کلاس کنکور(1) (95-1394) رضا شامیزاده
  •  
توضیح این جلسه

حل سوال:

10، 15، 17، 25، 26، 35 و 94 (گاج)

تدریس ماتریس هم سازه

 

جلسات دیگر

جزوات این درس