فیلم جلسه 2 - شیمی 2: جدول تناوبی، قسمت دوم

تدریس:

نافلزها، فلزهای قلیایی، فلزهای قلیایی خاکی، فلزهای واسطه، جیوه، عدد اتمی زوج و فرد، و حل تست های پرکاربرد

 

♦ ادامه ی تدریس جدول تناوبی :

_بررسی فراوانی عنصرها
_بررسی نکته ( چه نکته ای ! ) جلسه قبل !
_در جدول تناوبی 17 نافلز داریم .
_بیشتر نافلزها در فشار 1atm و در دمای اتاق ، به صورت گاز هستند .
برم : مایع
کربن ، فسفر ، گوگرد ، سلنیم ، ید : جامد
_فلزها : بیش از 80 درصد عنصرهای جدول فلز اند .
_از گروه 1 تا 12 همگی فلز اند .
_در جدول تناوبی 86 فلز وجود دارد ( در قالب تست این نکته مطرح شد )
_لانتالید ها و اکتنیدها عنصرهای واسطه ی داخلی میگویند .
_نکته ( چه نکته ای ! ) : + بررسی تست مربوط به این نکته
_عدد اتمی زوج : گروه زوج
_عدد اتمی فرد : گروه فرد
_حل چند تست از مبحث جدول تناوبی
تست1 : تجربی 93 خارج
تست2 : ریاضی 93 خارج
تست3 : ریاضی 90 خارج
_مرور مباحث تدریس شده

جدول تناوبی_نافلز ها
بررسی گروه های 13_18 از لحاظ فراوانی عنصر ها ( فلز_نافلز_شبه فلز )
17 عنصر نافلز های جدول تناوبی
ویژگی های نافلز ها
-( فشار_حالت در دمای اتاق ( گاز_مایع _جامد ))
ویژگی فلز ها
-بررسی فلز در جدول تناوبی
-معرفی فلز های جدول تناوبی ( گروه های اصلی )
+3تست
5 دقیقه اخر کلاس_توصیه های استاد

  • محمد رضا آقاجانی
  •  
  • شیمی صفر تا صد کنکور (96-1395) محمد رضا آقاجانی
  •  
لینک های دانلود

پیشنهاد می کنیم برای دانلود، از نرم افزار Internet Download Manager در ویندوز و یا ADM در اندروید و یا wget در لینوکس استفاده بفرمایید.

جهت دانلود روی یکی از دکمه های زیر کلیک کنید:

جلسات دیگر شیمی صفر تا صد کنکور (96-1395) محمد رضا آقاجانی

جزوات این درس