فیلم جلسه 10 - آرایش الکترونی (قسمت ششم)

تست های مبحث اصل آفبا، اعداد کوانتمی و جدول تناوبی و تست های ترکیبی این سه مبحث رو در قالب تست های دوپینگ بررسی می کنیم.

زمان جلسه27:42
ادامه ي جلسه ي 9 حل 6تست ترکيبي از تست هاي تکميلي دوپينگ از کتاب صفر تا صد شيمي2 که سطح آن از کنکور سراسري بالاتر است
تست اول سوال 165: در آرايش الکتروني اتمي تعداد الکترون هاي زير لايه ي3dدو برابر تعداد الکترون هاي زير لايه ي 4pاست در لايه ي ظرفيت اتم اين عنصر چند اوربيتال جفت الکتروني وجود دارد?


تست دوم:سوال72(رياضي88)در چند اتم عنصر هاي واسطه تناوب چهارم زير لايه ي3d به ترتيب نيم پر و پر وجود دارد؟


تست سوم سوال 242:عدد اتمي عنصري که کاتيون سه ظرفيتي آن داراي يک زير لايه ي 3d نيمه پر است کدام است?


تست چهارم سوال 184:نخستين عنصري که در ساختار الکتروني خود 11 الکترون با ms=-1/2 است در کدام تناوب و گروه جاي دارد?


تست پنجم سوال 223:آرایش الکترونی یون +X2 به 3d10 و یون -Y2 به 4P6 ختم شده است بین اتم های X وY در جدول تناوبی چند عنصر وجود دارد؟


تست ششم سوال 220: کاتیون سه ظرفیتی یک فلز در زیر لایه ی 3d خود یک اوربیتال خالی دارد کجموع تعداد ذره های زیر اتمی باردار موجود در این کاتیون برابر چند است؟

  • محمد رضا آقاجانی
  •  
  • شیمی صفر تا صد کنکور (96-1395) محمد رضا آقاجانی
  •  
لینک های دانلود

پیشنهاد می کنیم برای دانلود، از نرم افزار Internet Download Manager در ویندوز و یا ADM در اندروید و یا wget در لینوکس استفاده بفرمایید.

جهت دانلود روی یکی از دکمه های زیر کلیک کنید:

جلسات دیگر شیمی صفر تا صد کنکور (96-1395) محمد رضا آقاجانی

جزوات این درس