فیلم جلسه 11 - آرایش الکترونی (قسمت هفتم)

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد کنکور (96-1395) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

بررسی تست های ترکیبی مبحث اصل آفبا که در کنکور سراسری مطرح شدند ولی ترکیبی هستند، یعنی علاوه بر مبحث اصل آفبا، اعداد کوانتمی و جدول تناوبی به مباحث دیگه هم مرتبط هستند.

مان جلسه 30:29
ادامه بررسی تست های اصل آفبا
در این جلسه تست های ترکیبی که با فصل های دیگر شیمی ترکیب شده اند بررسی می شوند.
هر چهار گزینه ی سوال تحلیل می شود (علت رد سایر گزینه ها)
همراه با نکاتی از فصل های دیگر شیمی
تست اول: سوال 77(تجربی88 خارج) با توجه به آرایش الکترونی لایه ی ظرفیت یون های تک اتمی گازی C3+:2s2 2p6 , B2-:3s2 3p6 , A3+ : 3s2 3p6 کدام مطلب درست است؟
تست دوم: سوال 68(ریاضی 87خارج) کدام مطلب درباره ی عنصر X در خانه ی شماره ی 16 جدول تناوبی جای دارد نادرست است؟
تست سوم : سوال110(تجربی93) عنصر X با ید (I53) هم دوره و با کربن (C6) در جدول تناوبی هم گروه است . کدام گزینه درباره ی آن نادرست است؟
تست چهارم : سوال 114(ریاضی 93 خارج) اگر چهار عدد کوانتمی آخرین الکترون اتم عنصر X به صورت n=4 , l=1 , ml=0 , ms=-1/2 باشد . کدام عبارت درباره ی آن درست است ؟

جلسات دیگر

جزوات این درس