فیلم جلسه 16 - سینتیک شیمیایی (قسمت چهارم)

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد کنکور (96-1395) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

مفاهیم و مسائل سرعت (قسمت چهارم) 

ادامه ی حل تست های غیر تکراری از مبحث سینتیک 
زمان 19:15 
حل تست برای تسلط بیشتر 
تست 28 سراسری ریاضی 93 : پاسخ تست گزینه 2 
تست 30 خارج ریاضی 93 : پاسخ تست گزینه 3 
در جلسه بعد تست های مهمی حل میشوند . 

جلسات دیگر

جزوات این درس