فیلم جلسه 34 - سینتیک شیمی (قسمت بیستم) - شیمی و زندگی( قسمت اول)

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد کنکور (96-1395) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

رسیدم به آخرین بخش سینتیک، شیمی و زندگی، توی همه ی بخش های شیمی پیش دانشگاهی ما یه عنوانی داریم به اسم شیمی و زندگی که تو بخش سینتیک به مبحث آلودگی هوا پرداخته کتاب درسی.

توی این جلسه نکات رو به صورت کامل و مفصل بررسی می کنیم، این قسمت تئوری هست منتها جوری نیست که شما فقط جمله حفظ کنید.

توی این ویدیو می پردازیم به اینکه آلایندگی های هواکره چیا هستند و اینکه چه شکلی به وجود اومدند.

مدت زمان حدود نیم ساعت
شیمی و زندگی
(آلودگی و هوا)
_مروری بر مقدمه ی آلودگی هوا از کتاب درسی منطبق با ص 20 کتاب درسی
_منظور از نمودار2 ص 20 کتاب (مربوط به مصرف سالیانه ی نفت خام)
_برجسته کردن کلمات حائز اهمیت این بخش
_حل پرسش نخست فکرکنید ص 21 کتاب درسی و نکات مربوط به پاسخ آن از متن خود کتاب
_مرور دوباره ی گاز نیتروژن مونواکسید و نیتروژن دی اکسید و ساختار لوئیس آن ها و کلمات برجسته ی توضیحات مربوط به آن ها در متن حاشیه ی کتاب
_مشخص کردن نکات مربوط به فکر کنید ص 21 در قسمت نخست ص 22 متن کتاب درسی مانند علت پیدایش گاز گوگرد دی اکسید و......
_واکنش سوختن ناقص هیدروکربن ها و نکات مهم موازنه و موارد مورد طرح در آزمون ها طبق پاراگراف ص 22 و برجسته کردن کلمات مهم آن و ذکر واکنش های مورد نیاز
_حل و تشریح کامل فکر کنید ص 22 که در آزمون ها اهمیت زیادی دارد
بررسی کامل نمودار سوال و دلتا اچ و مشخص کردن ای آ و ای پریم آ
یادآوری نکات مورد نیاز از ترمودینامیک شیمی 3 جهت تفهیم بهتر فکر کنید

 

 

جلسات دیگر

جزوات این درس