فیلم جلسه 21 - تابع (قسمت پنجم) - قدر مطلق (قسمت اول)

  • مدرس : مهدی امینی راد
  •  
  • نام دوره : ریاضی تجربی صفر تا صد کنکور (96-1395) مهدی امینی راد
  •  
توضیح این جلسه

این جلسه در مورد قدرمطلق، معادلات قدر مطلق و نامعادلات قدر مطلق هستش، سعی شده مفهوم درس به درستی و به صورت شهودی برای شما جا انداخته بشه.

 

جلسات دیگر

جزوات این درس