فیلم جلسه 39 - مسائل ثابت تعادل K (قسمت سوم)

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد کنکور (96-1395) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

در این جلسه در دنباله ی حل مسائل ثابت تعادل 5 تا تست رو با هم حل می کنیم، که دو تا تنوع مختلف رو در حل این 5 تا تست خواهید دید.

 

جلسات دیگر

جزوات این درس