فیلم جلسه 43 - مفاهیم تعادل (قسمت دوم)

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد کنکور (96-1395) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

در این جلسه در ادامه متن خوانی تعادل، نگاهی متفاوت خواهیم داشت به متن کتاب درسی، نکاتی که در این جلسه بررسی می کنیم یا در واقع تیترهایی بررسی می کنیم، تعادل های فیزیک و شیمیایی رو با هم بررسی می کنیم

بررسی نکات سرنج رو تو این جلسه داریم ....

جلسات دیگر

جزوات این درس