فیلم جلسه 46 - خارج قسمت واکنش (قسمت دوم)

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد کنکور (96-1395) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

تو این جلسه فقط بررسی تست خواهم داشت از مبحث خارج قسمت واکنش یا q، دو تا تست ریاضی 93 که بسیار مهم هستند، ترکیبی و تلفیقی هستند با خارج قسمت واکنش بررسی می کنم و انتهای جلسه دو تا تست دوپینگ رو بررسی می کنیم که برای اینکه محک بزنیم دانسته های شما رو تو این قسمت اینکه آیا خارج قسمت واکنش رو خوب درک کردین و آیا می تونید مسائل کار رو که ترکیب میشن با q رو حل بکنید در انتهای جلسه دو تا تست رو برای شما اتنخاب کردم که تست با لول بالاتری هستند

جلسات دیگر

جزوات این درس