فیلم جلسه 58 - امواج مکانیکی (قسمت هشتم)

در این جلسه به انتشار موج در دو بُعد و سه بُعد، انرژی موج، انرژی در طولی معادل یک طول موج، توان متوسط انرژی و همچنین برهم نهی و بازتاب موج از روی موانع سخت و نرم خواهیم پرداخت.

 

ریز مباحث جلسه 058 "امواج مکانیکی قسمت 8"
مدت زمان: 34 دقیقه و 59 ثانیه.

●انتشار موج در دو بعد و سه بعد :
__ انتشار موج در طناب نمونه ای از انتشار موج در یک بعد است.
__انتشار موج در دو بعد, انتشار موج در یک سطح است , مانند برخورد سنگ به سطح آب.
__ انتشار موج در سه بعد مثل صوت و امواج الکترومغناطیسی مانند نور که در حجم پخش می شود.
__جبهه موج :مکان هندسی مجموعه نقاطی از محیط انتشار موج که تابع موج در آن نقاط دارای فاز یکسانی است.//توضیحات اختلاف فاز و اختلاف فاصله نقاط همراه با شکل.
__انرژی موج :که متناسب است با مجذور دامنه و مجذور بسامد.
__انرژی موج در یک طول موج که متناسب است با بسامد و مجذور دامنه همچنین ارائه فرمول برای انرژی در یک طول موج که به نحوی باید حفظ کنیم همراه با اثبات.

تست1)طنابی بلند به جرم واحد طول 0.2 کیلوگرم بر متر , تحت نیروی کشش 320 قرار دارد.اگر در طناب موجی با بسامد 5 هرتز و دامنه 10 سانتی متر منتشر شود مقدار متوسط توان انتقال انرژی از هر نقطه طناب در مدت یک دوره چند وات است؟(π^2=10) (سراسریی تجربی 95 خارج از کشور)
نکته حل:جایگذاری در فرمول.
جواب:40 وات

●برهم نهی امواج: اگر دو یا چند موج با هم به یک نقطه برسند, جابجایی آن نقطه برابر خواهد بود با برآیند جابجایی های هر کدام از امواج به تنهایی و پس از تداخل موج ها بدون تغییر به راه خود ادامه می دهند.
__تداخل می تواند سازنده یا ویرانگر باشد.
__توضیح تداخل امواج در سه بعد با رسم شکل.
__اگربخواهیم وقتی دو موج به هم می رسند "یک نقطه از طناب" همواره ساکن باشد در اینصورت موج دوم باید قرینه مرکزی موج اول باشد.//با رسم شکل
__اگربخواهیم وقتی دو موج به هم می رسند "کل طناب" صاف شود در اینصورت موج دوم باید قرینه محوری موج اول باشد.//با رسم شکل

●بازتاب موج:
__از انتهای باز(نرم): موج بازتاب دارای تقارن نسبت به محور عمودی است - تداخل موج با انتهای نرم سازنده است و اختلاف فازشان 0 است و شکم تشکیل می شود بنابراین انتهای باز , دو برابر دامنه موج بالا می رود.//همراه با رسم شکل.
__از انتهای بسته(سخت): موج بازتاب دارای تقارن نسبت به محور عمودی و افقی است - تداخل موج با انتهای سخت ویرانگر است و اختلاف فازشان π رادیان است و گره تشکیل می شود.//همراه با رسم شکل.
نکته: برای پیدا کردن اختلاف فاز بین موج تابشی و بازتابشی در فاصله x از محل مانع سخت از رابطه "2kx+ π" استفاده می کنیم.
__ارائه یک روش برای پیدا کردن موج بازتابش از روی موج تابش برای هر دو انتهای نرم و سخت.

  • پیمان طلوعی
  •  
  • فیزیک صفر تا صد کنکور (96-1395) پیمان طلوعی
  •  
لینک های دانلود

پیشنهاد می کنیم برای دانلود، از نرم افزار Internet Download Manager در ویندوز و یا ADM در اندروید و یا wget در لینوکس استفاده بفرمایید.

جهت دانلود روی یکی از دکمه های زیر کلیک کنید:

جلسات دیگر فیزیک صفر تا صد کنکور (96-1395) پیمان طلوعی