فیلم جلسه 2 - عربی کنکور در 2 ساعت ( قسمت 2 ) - قسمت آخر
توضیح این جلسه

برای شما توصیه ای دارم، 

یک . تا کنکور آزمون جامع بدید و اشکالات خودتون رو پیدا کنید.

دو. اشکالی داشتید به فیلم ها مراجعه کنید.