فیلم جلسه 67 - مشتق (قسمت ششم)

  • مدرس : مهدی امینی راد
  •  
  • نام دوره : ریاضی تجربی صفر تا صد کنکور (96-1395) مهدی امینی راد
  •  
توضیح این جلسه

در این کلیپ به ادامه مشتق خواهیم پرداخت، چند نکته در مورد تعریف مشتق و چند نکته در مورد مشتق گرفتن در عامل صفر 

نکات بسیار مهمی هستند، با دقت نگاه کنید و استفاده کنید.

مدت : 30:57
-در ابتدا چند مثال حل میشود
-مشتق در ریشه هم توضیح داده میشود

جلسات دیگر

جزوات این درس