فیلم جلسه 4 - جمع بندی دیفرانسیل با 4 آزمون: آزمون 4

  • مدرس : سیروس نصیری
  •  
  • نام دوره : دیفرانسیل جمع بندی آلاء (97-1396) سیروس نصیری
  •  
توضیح این جلسه
به زودی ...