فیلم جلسه 27 - فصل دوم: رد پای گاز ها در زندگی (قسمت هشتم)،pH و خاصیت اسیدی و بازی اکسیدها

  • مدرس : حامد پویان نظر
  •  
  • نام دوره : شیمی دهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) حامد پویان نظر
  •  
توضیح این جلسه

قسمتی که امروز با هم بررسی میکنیم مربوط به pH محلول های خواص اسیدی یا بازی بودن اون ها و همچنین در ادامه به اثر گلخانه ای می پردازیم و اتفاقاتی که در سطح زمین رخ میده رو براتون باز می کنیم 

جلسات دیگر