فیلم جلسه 45 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب کووالانسی (قسمت پنجم)، ساختار لوئیس (قسمت سوم)

  • مدرس : مهدی صنیعی طهرانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد کنکور (97-1396) مهدی صنیعی طهرانی
  •  
توضیح این جلسه

ما تو این جلسه راجع به استثنائات ساختار لوئیس می خوایم با هم صحبت بکنیم در آخر هم سعی می کنم که چند ساختار لوئیس مهم که البته استثنائی هم نیستند با هم مرور بکنیم 

جلسات دیگر