فیلم جلسه 46 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب کووالانسی (قسمت ششم)، زوایای پیوندی، ترکیب قطبی و ناقطبی

  • مدرس : مهدی صنیعی طهرانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد کنکور (97-1396) مهدی صنیعی طهرانی
  •  
توضیح این جلسه

ما تو این قسمت راجع به زوایای پیوندی و شکل مولکول های می خوایم با هم صحبت بکنیم که با استفاده از ساختار لوئیس این اتفاق رخ میده

جلسات دیگر