فیلم جلسه 32 - تابع (قسمت اول)، رابطه و روش های نمایش تابع و مقدار تابع

  • مدرس : محمدامین نباخته
  •  
  • نام دوره : ریاضی تجربی صفر تا صد کنکور (97-1396) محمدامین نباخته
  •  
توضیح این جلسه

در این جلسه در رابطه با تابع صحبت میکنیم، استارت تابع رو میزنیم، راجع به رابطه و تابع، اینکه چه رابطه هایی تابع هستند و چه رابطه هایی تابع نیستن، راجع به روش های نمایش تابع و در نهایت راجع به مقدار تابع صحبت می کنیم.

جلسات دیگر