فیلم جلسه 7 - ترکیب وصفی (قسمت دوم)، جملۀ وصفیه

  • مدرس : محسن آهویی
  •  
  • نام دوره : عربی صفر تا صد کنکور (97-1396) محسن آهویی
  •  
توضیح این جلسه

این درس در ادامۀ درس صفت هستش، در جلسه پیش صفت مفرد رو درس دادیم و انواعش رو گفتیم. در این درس در مورد صفت جمله یا همون جملۀ وصفیه صحبت کنیم. جملۀ وصفیه بعد از اسم های نکره میاد و یک روش خاص ترجمه کردن در جملات مختلف داره.

جلسات دیگر