فیلم جلسه 17 - فصل دوم: تابع (قسمت پنجم)، بررسی تابع یک به یک

  • مدرس : محمد صادق ثابتی
  •  
  • نام دوره : حسابان یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) محمد صادق ثابتی
  •  
توضیح این جلسه

بحث امروز میپردازیم به یک به یک بودن تابع که مربوط به فصل دو هستش، انواع و اقسام این موضوع رو توی زوج مرتب و نمودار با هم بررسی می کنیم و مثال های متنوع تستی رو براتون حل می کنیم.

جلسات دیگر

جزوات این درس