فیلم جلسه 33 - تابع (قسمت دوم)، دامنه

  • مدرس : محمدامین نباخته
  •  
  • نام دوره : ریاضی تجربی صفر تا صد کنکور (97-1396) محمدامین نباخته
  •  
توضیح این جلسه

تو این جلسه راجع به دامنه توابع صحبت می کنیم از روی نمودار از روی ضابطه از روی زوج مرتب و نمودار پیکانی دامنه توابع رو پیدا میکنیم 

جلسات دیگر