فیلم جلسه 8 - اعراب فعل مضارع( قسمت اول) - درس ششم و هفتم عربی(2) - قسمت اول

  • مدرس : محسن آهویی
  •  
  • نام دوره : عربی صفر تا صد کنکور (97-1396) محسن آهویی
  •  
توضیح این جلسه

در این قسمت از درسمون میرسیم به اعراب فعل مضارع، اعراب فعل مضارع بحث بسیار مهمی هست، تو سوال های کنکور 8 تا تست ترجمه تعریب و مفهوم داریم، حداقلش تو پنج یا شیش تا سوال به اعراب فعل مضارع نیاز دارید.

اعراب فعل مضارع چون ترجمه اش خیلی مهمه، ما یک سری حروف می خواهیم قبل از فعل مضارع بیاریم یک سری ادات شرط و.. می خوایم بیاریم که تو فعل مضارع یک سری تغییر ایجاد می کنند.

جلسات دیگر