فیلم جلسه 47 - فصل دوم شیمی پیش: تعادل های شیمیایی(قسمت ششم)، تفسیر ثابت تعادل

  • مدرس : مهدی صنیعی طهرانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد کنکور (97-1396) مهدی صنیعی طهرانی
  •  
توضیح این جلسه

تو این قسمت قراره که راجع به تفسیر ثابت تعادل با هم صحبت کنیم، باید بفهمیم و تجزیه تحلیل بتونیم بکنیم یک واکنش تعادلی رو

 

جلسات دیگر