فیلم جلسه 11 - فصل سوم: توان های گویا و عبارت های جبری (قسمت سوم)، اتحاد و تجزیه

  • مدرس : مهدی امینی راد
  •  
  • نام دوره : ریاضی پایه دهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) مهدی امینی راد
  •  
توضیح این جلسه

تو این قسمت می خوایم برای شما اتحاد و تجزیه رو شروع کنیم به درس دادن و نکته گفتن. بچه ها اتحاد و تجزیه خیلی مهمه و در قسمت های بعدی ما باهاش کار داریم و نکات زیادی رو باید ازش استخراج کنیم 

جلسات دیگر