فیلم جلسه 18 - فصل دوم: تابع (قسمت ششم)، تابع وارون (قسمت اول)

  • مدرس : محمد صادق ثابتی
  •  
  • نام دوره : حسابان یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) محمد صادق ثابتی
  •  
توضیح این جلسه

امروز بحثمون راجع به تابع ادامه پیدا میکنه تو زمینه تابع وارون ما تابع وارون رو به شما معرفی میکنیم نحوه پیدا کردن رو به شما یاد میدیم تو تست های مختلف محدود کردن تابع رو آموزش میدیم تا تابع وارون براش مشکلی ایجاد نشه تو چند تا حالت خاص هم وارون شناسی رو شما یاد میگیرید 

جلسات دیگر

جزوات این درس