فیلم جلسه 37 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت دهم)، گفتار دوم: رگ ها (قسمت ششم)

  • مدرس : جلال موقاری
  •  
  • نام دوره : زیست شناسی دهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) جلال موقاری
  •  
توضیح این جلسه

امروز دیگه بحث گفتار دوم رو جمع میکنیم مبحثی که مربوط یه ترم اول هست امروز دیگه تموم میشه

جلسات دیگر